FNF, First Normal Form

    Zoek een overkoepelende key.
  • Wat is die sleutel? Welke data-elementen maken elke row uniek? Welke waarden moet je weten om voor alle andere data-elementen één en slechts één waarde te kunnen vinden?
  • Kies een key waarvan de waarde nooit verandert.
  • Hou de key zo klein mogelijk. Maak de key niet groter dan nodig.
  • Hang de key data-elementen voorop. Zet een streep onder die plakbriefjes.
Ontwerp in First Normal Form, een key van een aantal kolommen
Wie het sofi# en de krantnaam weet kan de rest opzoeken.

Je hebt nu een heel pril database-ontwerp, met één tabel, waarbij elke waarde afhankelijk is van de sleutel.