Maak een ERD

Na normaliseren tot de derde normaal vorm is het nu heel eenvoudig om een ERD te maken (Entity Relationship Diagram, entiteiten model, een logisch database-ontwerp, gegevensmodel, UML conceptueel model of een Bachman diagram) met 4 tabellen:
Een ERD met vier entiteiten: Gebied, Lezer, Krant en Abonnement
Maak een ERD.
  1. Elke rij met plakbriefjes wordt een tabel.
  2. Gebruik één vel papier per tabel.
  3. Voeg de kleine plakbriefjes met data-elementen toe.
  4. Teken one-to-many relaties altijd van boven naar beneden.
De tabellen onderin hebben meestal data over de core business, in dit geval abonnement. Dit zijn meestal ook de grootste tabellen, met de meeste rijen.