Test het logisch model

Zijn alle functies mogelijk met dit logisch model?

Doorloop alle functies, aan de hand van de bronnen voor de UNF, die het systeem aan moet kunnen.

  • Heeft de database alle benodigde data (UNF check)?
  • Is het mogelijk om alle vereiste waarden op te zoeken (FNF check)?
  • Zijn de functies compleet? Check dit met een CRUD matrix. Is er voor elke tabel ten minste één functie die
    • een row aanmaakt (Create),
    • leest (Read)
    • en verwijdert (Delete)?

Een CRUD matrix

Een CRUD matrix (Create, Read, Update, Delete) is een handig hulpmiddel voor de compleetheidscontrole. Zet Tabellen op de ene as en functies op de andere.
  Krant Gebied Lezer Abonnement
Oprichting C      
Prijsverhoging U      
Opheffing D     D
Nieuwbouw   C    
Straatnaam wijziging   U    
Sloop   D    
Aanmelden R   C C
Verhuizing     U  
Opzeggen     D D
Print route voor bezorger R R R R

Tip

Begin de matrix in te vullen met de C's, van create. U heeft dan al snel een goede compleetheidscontrole.

De CRUD matrix dwingt u tot nadenken. Het is een goede voorbereiding voor de volgende stap: 3. Technische Optimalisatie