3. Technische Optimalisatie, Doel

Scope Logisch Ontwerp Technische Optimalisatie Implementatie

1. Scope

2. Logisch Ontwerp

3. Technische Optimalisatie

4. Implementatie

Het logisch ontwerp is een werkend model. Je zou het ontwerp kunnen implementeren en het werkt, zij het mogelijk wat traag.

Technische optimalisatie (physiek database design) concentreert zich op

Efficiency
Techische optimalisatie zorgt ervoor dat de belangrijkste functies een goede performance hebben.
Eenvoud
Een volledig logisch model kan lastig zijn om mee te werken. SQL queries kunnen bijvoorbeeld ingewikkeld worden op een volledig logische database.
Het logisch ontwerp was vooral geleid door regels. Bij technische optimalisatie komt het meer aan op creativiteit, inventiviteit en technisch vernuft.