Denormaliseer

Denormaliseer van Gebied naar Lezer Kijk of je een dure join in een high frequency functie kunt vermijden door kolommen uit een bovenliggende tabel te denormaliseren, kopieren naar een lagere tabel.

Bijvoorbeeld: Kopieer straatnaam & plaats naar lezer.

Pas op Nadeel van denormaliseren: Als de gegevens in de one tabel wijzigen moet alle kopieën in de many ook bijgewerkt worden.

Voorbeeld: Als de straatnaam wijzigt moeten alle kopieën van de lezers in die straat ook bijgewerkt worden.

  • Denormaliseer vooral data die nauwelijks wijzigt, zoals straatnaam. Een straat wijzigt zeer zelden van naam.
  • Kijk vooral naar high frequency functies die veel gegevens lezen uit diverse tabellen. (Een lijst van abonnementen, inclusief adres gegevens bijvoorbeeld).
  • Pas op voor schijnoptimalisatie. Als je 9 elementen denormaliseert maar één essentiële niet, blijft de join nodig.
Denormaliseer niet als:
  • het per saldo een nadeel oplevert
  • de software onacceptabel complex zou worden.