Kolom Eigenschappen

Naam

Kies de kolomnaam zorgvuldig. Het is veel werk om die later nog te veranderen in alle schermen, PHP coding en SQL statements.

Datatype

CHAR
Een tekst met een vaste lengte, zoals een code van twee lang voor provincie zoals 'ZH' voor een provinciecode.
VARCHAR
tekst met een variabele lengte zoals een plaatsnaam of een huis omschrijving.
TINYINT
Een heel klein, geheel getal, tussen -128 en 127
SMALLINT
Een klein, geheel getal, tussen -32768 en 32767
MEDIUMINT
Een geheel getal, tussen -8388608 en 8388607,
INT
Een groot, geheel getal, tussen -2147483648 en 2147483647, groot genoeg voor de prijs van zelfs het duurste huis
BIGINT
Een heel groot geheel getal, tussen -9223372036854775808 en 9223372036854775807
Zie mysql.com/... voor een definitie van alle kolom types.

Lengte

Alleen nodig voor tekstvelden. Neem de lengte ruim genoeg voor de langst mogelijke waarde.

Optionaliteit

Is een waarde voor het veld verplicht, of mag het ook leeg blijven?