De koning

  • De koning heeft een grote kroon op.
  • Hij is de baas. Hij is erg deftig en voornaam. De koning loopt daarom langzaam, steeds één stapje tegelijk, recht of schuin, vooruit of achteruit.
  • De koning begint achteraan, in het midden zodat hij alles goed kan zien.