Bijdekant

Maandag, 17 juni 2002
  • Aan welke kant gaan de deuren open? Treinreizigers kennen die vraag. Ervaren reizigers weten waar het perron zal verschijnen en staan al voor aankomst voor de juiste deur te wachten.
  • Op het perron staan de instappers al te trappelen om als eerste een zitplaats te kunnen veroveren.
in en uitstappers die elkaar hinderen Als de deuren open gaan wordt het even moeilijk. Uitstappende passagiers dringen zich langs de wachtende instappers. De instappers werken als een kurk, houden de uitgaande stroom tegen.

Idee, ontleend aan de shuttle op KLIA (klia.com.my/...)

Gebruik de deuren aan bijde kanten
treinen met perrons aan beide zijden

  • De stations krijgen perrons aan weerskanten van elk spoor.
  • Perrons aan beide kanten van één trein krijgen één en hetzelfde nummer.
Dat is geen geringe ingreep.
Tip: Op Schiphol kan dit idee
ook aardig wat geld opleveren.
Korte vliegtuigomkeertijden
zijn goud waard.
Maar... de NS krijgt er wel wat voor terug: kortere stoptijden, meer passagiers vervoeren in dezelfde tijd met hetzelfde materieel en personeel.
  1. Bij aankomst gaat eerst de deur open die het verst van de stationshoofduitgang is. Ervaren reizigers, de meerderheid in de spits, weten welke kant het eerst opent. Al voor aankomst richten zij de stroom de juiste kant op.

    De instappers willen geen meter te veel lopen. Vanaf de hoofdingang verzamelen ze zich op het eerste perron met het juiste nummer.

  2. Aankomende passagiers stappen aan de stille kant uit De stroom uitstappers komt op gang zodra de deuren open gaan.
  3. Zodra er in de trein ruimte genoeg is opent de deur voor de inkomende stroom.
  4. instappers en uitstappers lopen dezelfde kant op De laatste uitstappers en de eerste instappers lopen dezelfde kant op.
Slim verzonnen, daar op Kuala Lumpur International Airport, bijdekant zelfs.

Tot de volgende week,
Henk Jan Nootenboom