Vereiste vaardigheden

  • U kunt txt files maken met een ASCII editor zoals wordpad.
  • U heeft voldoende HTML kennis om de volgende source te begrijpen:
Voorbeeld HTML webpage
<h1>Zoek een huis</h1>
<form method="post" action="cwhuisli.php">
<table bgcolor="#ffffcc" border=3>
<tr><td>Plaats
<td>Prijs
<tr><td><SELECT NAME="plaats">
<OPTION value="Ridderkerk">Ridderkerk
<OPTION value="Dordrecht">Dordrecht
<OPTION value="Rotterdam">Rotterdam
</SELECT>
<td><SELECT NAME="prijs">
<OPTION value=100000>100.000
<OPTION value=200000>200.000
<OPTION value=300000>300.000
</SELECT>
</table>
</form>