PHP Scripts

PHP scripts benaderen de database met SQL en genereren HTML
  • Klant ziet alleen HTML
  • Het PHP script staat op de server van de website.
  • Het script benadert de database met SQL
  • Het script genereert HTML.