Tijd

maandag, 15 november 2004

Een kapotte wekker is perfect om tijd te meten.

Het ding kan zelfs een kalender vervangen. Dat lijkt een moeilijk verdedigbare stelling. Laat me het toch proberen.

Om mee te beginnen, hoe komt het dat

Vroeger, toen de bomen nog spraken was alles eenvoudig. Maar dat is toch nog zo? hoor ik u denken. Nee, helaas, we doen alleen maar alsof. Zijn deze rubberen tijden erg? Welnee, voor de meeste mensen doet de precieze tijd er niet zoveel toe.

Kapotte wekker

Heeft u wel behoefte aan een exacte tijdmeting? Gebruik dan een kapotte wekker:
  1. Hang dat ding aan een touwtje in de zon.
  2. Kijk naar de schaduw.
  3. De kortste schaduw geeft het midden van de dag aan.
  4. Op de dag met de korste schaduw van het jaar begint de zomer.
    Schrikkeldagen vallen voortaan op 20½ juni, gevolgd door 21 juni als langste dag.
De stelling aan het begin van dit stukje klopt.

Een kapotte wekker is perfect om tijd te meten.

Tot de volgende noot,
Henk Jan Nootenboom

Met dank aan Gerben Nooyen voor het inspirerende gesprek over tijd