5 mei 2008

bevrijd

Een stuk straat in Utrecht is nog afgekaderd, met de woorden "Bezet" erin geschilderd.

Het is een rudiment van de vrijmarkt op Koninginnedag.

Nederlanders verkopen dan massaal hun oude spullen op straat.

Normaal mag zo'n vrije verkoop niet.

In dit land is immers alles altijd geregeld, tot gekwordens toe.

Maar... tijdens de vrijmarkt mag iedereen van alles verkopen.

Echt vrij is die markt niet.

Natuurlijk heeft Nederland regels voor de ongeregelde vrijmarkt.

  1. Gij zult ten vroegste beginnen te vrijmarkten om 18:00, de avond voor koninginnedag.
  2. Gij zult voor de aanvang van de vrijmarkt geen gebied bezet verklaren om daar later uw commerciële activiteiten te ontplooien.
Anderlanders zouden zulke belachelijke regels vrolijk ter zijde schuiven.

Maar nee, voor de Nederlanders zijn regels een serieuze zaak, zelfs bij een vrijmarkt.

De politie patrouilleert zelfs voor 18:00, speurend naar overtreders.

Zucht, worden Nederlanders nou het geregel nooit eens moe?

Dus, een afgekaderd stuk straat in Utrecht met "Bezet"... Oej, dat moet vrijwel zeker een overtreding geweest zijn.

Wat mij nou leuk lijkt voor de volgende vrijmarkt:

  1. Schilder, ruim voor aanvang der vrijmarkt, een stuk straat koninklijk oranje.
  2. Kalk daar met grote letters "bevrijd" in.
  3. Leg partrouillerende politieagenten uit dat "bevrijd" en "bezet" tegenovergestelde begrippen zijn.
  4. Ontplooi op het bevrijde gebied geen commerciële activiteiten.
  5. Tijdens koninginnedag blijft het gebied bevrijd van de vrijmarkt.
  6. Langssjokkers mogen in het bevrijd gebied even bijkomen alvorens zij zich weer in de geregelde vrijmarkt wagen.

Tot de volgende noot,
Henk Jan Nootenboom

Gefeliciteerd Johan van den Boom met het jaar van de vrijheid