Polymorphism

Objecten kunnen op dezelfde boodschap verschillend reageren. Zowel de ober als de keuken reageren op "een zwarte koffie". koffie protocol, een voorbeeld van polymorphism De actie is echter verschillend.
  • De ober geeft de boodschap door aan de keuken, wacht op antwoord, bezorgt de koffie en rekent af
  • De keuken zet een verse koffie en geeft die aan de ober.
Eenzelfde boodschap met verschillende implementaties, dat is polymorphism.

Door polymorphism zijn Object-georiënteerde systemen uitermate geschikt voor allerlei uitzonderingen en zelfs uitzonderingen op uitzonderingen.