Scope

Scope Logisch Ontwerp Technische Optimalisatie Implementatie

1. Scope

2. Logisch Ontwerp

3. Technische Optimalisatie

4. Implementatie

  • Wat komt wel en wat komt niet in de database?
  • Alléén wat bekend en goed te beheren is. Vermijd foute en misschien verouderde info. Maak bijvoorbeeld een interface met een ander systeem, waar die gegevens wel binnen de scope vallen.
  • Hou scope zo klein mogelijk. Dat is lastig, want gebruikers nemen liever het zekere voor het onzekere. Ze willen alles, om maar niks te missen. Scopeloze projecten hebben een grote kans op mislukken, sterven in schoonheid.