Logisch Ontwerp, Normalisatiestappen

Scope Logisch Ontwerp Technische Optimalisatie Implementatie

1. Scope

2. Logisch Ontwerp

3. Technische Optimalisatie

4. Implementatie

Het doel van een logisch database-ontwerp is een ontwerp waarbij voor elke tabel de wet van Codd geldt:

De waardes in een row zijn afhankelijk van
de sleutel,
de hele sleutel
en niets dan de sleutel.
Zo waarlijk helpe mij Codd.

Normaliseren tot een logisch ontwerp bestaat uit de volgende stappen:

UNF UnNormalised Form Onderken alle data-elementen
FNF First Normal Form Zoek de sleutel waarmee alle data op te zoeken is
SNF Second Normal Form Verwijder part-key dependencies. Maak alle data afhankelijk van de gehele sleutel.
TNF Third Normal Form Verwijder non-key dependencies. Maak alle data afhankelijk van niets dan de sleutel.