TNF, Third Normal Form

Remove non key dependencies.

Zijn er transitieve afhankelijkheden in de data te vinden, los van de key? Is het ene data-element op te zoeken als je een ander weet? Dit is vaak de lastigste stap van normaliseren.
Straat en Plaats zijn afhankelijk van Postcode
In het voorbeeld zijn Straat en Plaats transitief afhankelijk van Postcode. Bij een gegeven postcode hoort maar één straat en plaats.

Maak een nieuwe tabel voor deze afhankelijkheid. Ontwerp in Third Normal Form

  1. Kopieer de nieuwe key naar de nieuwe tabel.
  2. Markeer de key in de oude tabel met een *, als foreign key. (Dit is handig voor technische optimalisatie, als u indexen gaat ontwerpen.)
  3. Teken een one-to-many relatie tussen de nieuwe en oude tabel.
  4. Verhuis de afhankelijke data-elementen naar de nieuwe tabel.