UNF, UnNormalised Form

Unnormalised Form, één tabel met alle data-elementen
 1. Inventariseer data-elementen, bijvoorbeeld door waardes te highlighten op bronnen zoals:
  • een papieren administratie,
  • bestaande schermen,
  • of een gewenst schermontwerp.
 2. Zet elk data-element op een geel plakbriefje. Plak ze allemaal naast elkaar.
 3. Hou parameters (vluchtige informatie) en afgeleide informatie apart. Laat ze voorlopig buiten beschouwing. Later, tijdens de technische optimalisatie, heeft u ze weer nodig.

Pas op

 • Vermijd dubbele gegevens.
 • Hou de definitie van elk data-element éénduidig. Vermijd ingewikkelde constructies zoals:

  Indien in element abc de code 123 staat, dan heeft data-element def een ghi en anders een jkl of is leeg, hetgeen betekent...