Detail scherm per huis

  1. In de oefening bij de scripts heb je al een stukje voor het details scherm geprogrammeerd. Bouw verder op dat resultaat.
  2. Schrijf de overige PHP/SQL code voor de detail gegevens. Maak steeds één veld tegelijk. Debug en copy.