Kolom Postcode verwijderen

ALTER TABLE huis DROP postcode