Een variabele doorgeven aan volgende bladzijde

http://www.sum-it.nl/cwhuisde.php?id=5
PHP Script Resultaat in HTML
<html>
<body>
<?php
$groet = "Hello World";
echo "<a href=\"script.php3";
echo "?groet=";
echo $groet;
echo "\">volgende</a>";
echo "\n";
?>
</body>
</html>
<html>
<body>
<a href="script.php3?groet=Hello World">volgende</a>
</body>
</html>
Noot: Een andere manier is met een form method="post" en name=, zoals in de intro, bij vereiste vaardigheden.