Klant

maandag, 8 november 2004

Een klant betaalt een leverancier

Dat lijkt helder.
Software leverancier -> Software klant
De levering gaat van links naar rechts, de geldstroom van rechts naar links.

Betalingen en leveringen zijn direct gekoppeld.

Directe klant-leverancier relaties werken kwaliteitsverhogend. Een leverancier moet zijn klanten tevreden houden.

Tussenpersoon

Het wordt ingewikkelder als er een derde partij tussen komt.
/ Software afnemer
Leverancier, Software maker |
\ Agent, Software betaler
Bij IT contractwerk zit er vaak een agent of softwarehuis tussen de klant de software maker.

De IT-er heeft dan 2 klanten:

  1. met de software afnemer moet hij onderhandelen over de gewenste software, het product.
  2. met de agent gaat de discussie uitsluitend over de prijs.
Er ontstaat dan een spanningsveld.
Klant Agent
De klant wil zo goed mogelijke software maar kan niet direct onderhandelen over het tarief van de IT-er. De agent wil een zo laag mogelijke "inkoop" prijs maar is niet geïnteresseerd in de software.
Wie is er nu de werkelijke klant? De betalende klant heeft in dit soort situaties de meeste besliskracht. Dat heeft een gevaar van Kwaliteitsverlaging in zich. De factuurstroom drukt het belang van de software afnemer in een hoekje. Door de tegengestelde belangen wordt de zakelijke relatie minder voor herhaling vatbaar.

Partner

Leverancier, Software maker \
Software afnemer
Partner /
Een andere lastige driehoeksverhouding is die met een zakelijke partner.

Is zo'n partner

Conclusie

Mijn conclusie: Een zakelijke verhouding in een driehoek is mij te ingewikkeld. De stelling aan het begin van het stukje brengt eenvoud.
Leverancier -> SUMit logo
SUMit Roostersoftware
-> Klant Sla alle driehoeken plat door naar de geldstroom te kijken:
  • Een zakelijke relatie die geld kost is een leverancier.
  • Een zakelijke relatie die geld oplevert is een klant.
Één dezelfde relatie kan de ene keer leverancier zijn de volgende keer klant. De geldstroom bepaalt de rolverdeling.

Zo'n zakelijke relatie is gezond als beide partijen het voor herhaling vatbaar vinden. Het moet aantrekkelijk zijn in vele opzichten. Het financiële aspect is het makkelijkst meetbare criterium voor alle zakelijke transacties:

Het geleverde moet het geld meer dan waard zijn.

Tot de volgende noot,
Henk Jan Nootenboom

IM: Mohammed Yasser Abdul-Raoef Qudwa al-Husseini, vechter voor vrede, 24 aug 1929 - 11 nov 2004