30 juli 2007

Scheidslijn

Een grens is een raar begrip.
Ga een grens over en ontmoet een ander volk.
Waarom spreken mensen net over de grens een andere taal?
Waarom geeft een denkbeeldige lijn een verschil in cultuur?
Hoe kan een grens zo'n harde scheidslijn zijn?
Is het de grens die de verschillen vergroot?
Of is de grens daar getrokken waar de verschillen al het grootst waren?
Zijn de cultuurverschillen kleiner tussen gelijktaligen?
Hoe zit het met landsgrenzen die geen taalgrenzen zijn?
Is België meer een brede grens dan een klein land?
Is België een bufferstaat tussen volken die elkaar niet verstaan?
Zou een splitsing van België in Vlaanderen en Wallonië de verschillen vergroten of verkleinen?
Is Heineken's Eurotopia een goed idee?
Zouden kleinere landen de verschillen kleiner maken?
Het klinkt logisch: De verschillen tussen Holland en Utrecht zijn klein.
Hoe kleiner de verschillen, hoe onbelangrijker de grens.
Hoe meer grenzen hoe beter?
Of kunnen we alle grenzen beter opheffen?

Tijdgrens

Zijn grenzen er alleen in ruimte of ook in tijd?
Er is een groot verschil tussen verleden en toekomst.
Het nu is een duidelijke grens, al is die flinterdun.
We leven continu tussen een onbekende toekomst en een vast verleden.
Het verschil tussen toekomst en verleden is groot.
We leven continu op de grens die nu heet.

Tot de volgende noot,
Henk Jan Nootenboom