Personeel Planning Systeem

De weg naar efficiënt plannen

Op weg zijn we! Eind september zijn we daadwerkelijk begonnen met de invulling van het Personeel Planning Systeem. Na de leveranciersselectie heeft het projectteam besloten om de opdracht voor een Personeel Planning Systeem neer te leggen bij SUMit.
Gepubliceerd in het personeelsblad van SCA Gennep,
sep/okt 2005.
Overgenomen met toestemming van de auteur:
Dhr. Leo van den Braken

SUMit is een kleine, flexibele organisatie met veel ervaring in het klantspecifiek oplossen van planningsvraagstukken.

Aan ons is nu de invulling van dit systeem. Een systeem dat op onze wens wordt ontwikkeld en gebouwd.

Bewust is er gekozen voor een niet-standaard pakket maar een pakket dat zoveel mogelijk aan de specifieke wensen van SCA voldoet. Wensen op dat gebied zijn onder andere gebruiksvriendelijkheid en inzichtelijkheid van het systeem, maar ook wensen op het gebied van decentraal kunnen plannen. We hebben immers niet een centrale personeelsplanner, maar zo'n 40 decentrale personeels planners. Dit zijn de Resource Operators en Resource Heftruckchauffeurs.

29 september is er gestart met de eerste fase van het project namelijk het papieren prototype. Om alle wensen van SCA op papier te krijgen heeft SUMit op een professionele wijze onze vragen en eisen weten te structureren, met als kern efficiënt plannen.

Het eerste onderdeel in deze sessie was het helder in kaart brengen van de verantwoordelijkheden en taken van de Resource Operators, Machinecoaches, afdeling Productieplanning en HR. Dit was voor velen zeer verhelderend. Onze resource operators zijn en blijven de spil in de personeelsplanning.

Het tweede onderdeel, het ontwerpen van planningschermen was een meer eenvoudige stap. Aan de hand van vragen bleek dat de insteek van SUMit de juiste was. Wel zijn er aanpassingen gemaakt op aanwijzing van de werkgroep.

Het laatste onderdeel ging over rapportages. Deze zijn belangrijk om opvolging te geven aan het doel nl. het efficiënt plannen van personeel. Ook aan dit onderdeel zijn de teamleden enthousiast begonnen en heeft de nodige informatie overdracht plaatsgevonden.

Al met al een succesvolle eerste sessie die vooral gedragen werd door de inbreng van de werkgroep. Het project zal medio december worden afgerond. Ik wens eenieder veel succes met dit project.

Leo van den Braken

SUMit bedankt

Key users: Resource Operators Machinecoaches Projectleider
  • Gerrie Kusters
  • Huub Fransen
  • Jac Schonenburg
  • Jack Verhoeven
  • Joep van Boekholt
  • John Peeters
  • Marc Schaeffer
De key users hebben aan SUMit uitgelegd hoe de decentrale 24-uursplanning voor de vele high-tech machines in de praktijk werkt.

Zij hebben alle ontwerpen getoetst, van de eerste grove potloodschets tot definitief systeem, net zolang tot het ontwerp goed aansloot bij de praktijksituatie.

Bij implementatie hebben de key users een cruciale rol gespeeld in het opleiden van hun collega planners.

  • Cees van Os
  • Martien Evers
De heren van Os en Evers hebben de complexe middellange termijnplanning uiteengezet. Door hun opbouwend commentaar sluit de middellange termijnplanning naadloos aan bij de operationele planning.

Zij hebben het productiesysteem ingericht voor een soepele implementatie.

Leo van den Braken

De heer van den Braken is hoofd inkoop bij SCA Gennep.

Hij heeft, als projectleider, het Personeel Planning Systeem systeem binnen deadline en budget geïmplementeerd.

Zijn flexibele, creatieve opstelling was van essentieel belang voor het succes van dit onmogelijke project.