Papieren prototypes zijn uiterst effectief om 3 redenen:
a. De gebruikers krijgen een goed beeld van het toekomstige systeem.
Een ruwe schets, met letterlijk plak en knipwerk, spreekt gebruikers aan. Ze krijgen een goed beeld van het toekomstige systeem. De kwaliteit van het ontwerp verbetert door hun gerichte commentaar.

b. Snel & makkelijk wijzigen.
Gebruikers worden enthousiast wanneer ze merken dat hun commentaar snel verwerkt wordt. Ga er rustig van uit dat het allereerste ontwerp nog niet perfect is. In slechts enkele minuten kan de ontwerper een verbeterde versie maken. Gebruik 3, 4 of 5 iteratieslagen om het ontwerp te verbeteren, met kleine stappen op weg naar perfectie.

c. Gebruikers voelen zich vrij om commentaar te geven.
Een schets lokt reacties uit (...roughsketches.html). Allerlei ingewikkelde, technische schema's blijven volledig buiten beeld. Gebruikers zien dat de schets lang geen definitief ontwerp is. Dit neemt voor gebruikers een psychologische drempel weg. Ze beseffen dat hun mening van invloed is op het ontwerp, dat de ontwerper open staat voor commentaar.
Geschetst prototype Hetzelfde prototype op een computerscherm
De voorbeelden tonen 2 maal precies hetzelfde ontwerp. De ruwe schets lokt reacties uit. Het computerscherm, met precies dezelfde inhoud, straalt autoriteit uit. Gebruikers reageren er heel anders op. Ze denken dat het schermontwerp al klaar is, dat hun mening er niet meer zo veel toe doet.

Meestal zijn gebruikers volledig tevreden met de derde tot vijfde versie.

Meer over prototyping