GUI Design Links

OO Analyse en Design methodes GUI Design principes
(asktog.com/...)
Er is een aantal basis principes voor interfaceontwerp. Die principes gelden zowel voor GUI als voor Web design. Voor een succesvolle interface is kennis van die principes een eerste vereiste.
Design Basics Design basics
(www-3.ibm.com/...)
Deze IBM site biedt een aantal grondbeginselen van GUI ontwerp. Wanneer ervaren gebruikers een userinterface als prettig?
GNOME Human Interface Guidelines GNOME Human Interface Guidelines
(gnome.org/...)
GUI design richtlijnen voor desktop applicaties.
Design Basics Discount Usability Test
(useit.com/...)
Hoe test je een interface ontwerp, rekening houdend met een beperkt budget? Jakob Nielsen geeft het antwoord: Guerilla HCI.
Universele Rechten van de Gebruiker 10-point User's Bill of Rights
(businessweek.com/...)
Soms weten computers de gebruikers behoorlijk te frustreren. Clarie-Marie Karat, een psycholoog bij IBM, vindt dat ontwerpers zich meer moeten verdiepen in de behoeften en frustraties van gebruikers. Als remedie heeft ze de 10 Universele Rechten van de Gebruiker opgesteld.
Maximizing Windows Maximizing Windows
(asktog.com/...)
Deze smakelijk geschreven anekdote beschrijft een knarsentandende ontwerper. Hij ziet met afgrijzen hoe gebruikers de mist in gaan. Hoe tevreden een ontwerper ook is, gebruikers beoordelen de kwaliteit van een ontwerp. De ontwerper zal terug naar de tekentafel moeten wanneer gebruikers moeite hebben met een interface. Meestal zijn 3 tot 5 iteratieslagen nodig, maar desnoods moet de ontwerper 5, 6, 7 keer terug.
Colour wheel Colour wheel
(.../colorwheel/...)
Welke kleurencombinatie is goed te lezen voor een kleurenblinde?
Prototyping Prototyping
Papieren Prototype Papieren prototypes zijn uiterst effectief voor een succesvol iteratief systeemontwerp. SUMit werkt met ruwe schetsen op papier om een aantal redenen: Gebruikers krijgen een goed beeld, voelen zich vrij om commentaar te geven en wijzigingen zijn makkelijk en snel te maken.
GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency
(humanefficiency.nl/gui.htm)
De functie psycholoog dr. Leonard Verhoef beschrijft ergonomie voor het brein. Wanneer sluit een systeem perfect aan bij de mens?
  1. Welke opzet past het menselijk denken?
  2. Wat leert makkelijk?
  3. Welk taalgebruik is duidelijk?
  4. Welke schermopbouw is oog vriendelijk?
  5. Welke inputwijze is RSI-loos?
De boeken van dr. Verhoef bieden een compleet ontwerpfundament. Boeken van andere auteurs zijn deeloplossingen.
The Humane Interface The Humane Interface The Humane Interface
(bol.com/...)
Jef Raskin heeft een gefunderde visie op interface ontwerp. Waarom ziet een gebruiker een error boodschap niet? Waarom kunnen pop-ups geen catastrophes voorkomen? Welke user interface sluit het beste aan bij de menselijke geest?
The Visual Display of Quantitative Information The Visual Display of Quantitative Information
(donner.nl/...)
Het is lastig om makkelijk leesbare grafieken te maken. Edward R. Tufte toont in zijn boek vele voorbeelden, zowel goed als slecht. Zijn theorie is helder, praktisch toepasbaar.
About Face About Face About Face
(bol.com/...)
Alan Cooper beschrijft een groot aantal principes van een goed GUI ontwerp. Het boek is humoristisch geschreven. Het leest makkelijk weg maar houdt ontwerpers genadeloos een spiegel voor. Het beschrijft talloze ontwerp fouten en valkuilen. Voor elke ontwerper is dit boek een absolute must.
The Design of Everyday Things The Design of Everyday Things
(bol.com/...)
The Design of Everyday Things Veelgebruikte dingen moeten makkelijk te gebruiken zijn. Waarom zou je na hoeven te denken over deuren, auto's en computersystemen?

Donald Norman stelt ontwerpers verantwoordelijk voor de fouten die gebruikers maken. Het boek beschrijft de mechanismes achter alledaagse menselijke handelingen. Van harte aanbevolen voor industrieel ontwerpers en user interface designers.