Maak tabel

SQL syntax

Met één SQL statement maakt u de tabel en alle kolommen aan:
Create Table syntax

( Column specification )

Voorbeeld

CREATE TABLE abonnement
( sofiNummer INT not null, krantNaam VARCHAR (35) not null)

Tips

  • Zet velden met een vaste lengte vooraan.
  • Zet het grootste varchar veld achteraan.
  • Hou de kolommen een beetje in een logische volgorde.