Extra kolom

Een bestaande tabel kunt u makkelijk uitbreiden met een extra kolom:

SQL syntax

ALTER TABLE table add

Column specification

Voorbeeld

ALTER TABLE abonnement ADD
proefAbonnement CHAR (1) not null