MS Word 7.0 Frustraties

Plaatje plakken
Het plak principe is al jaren hetzelfde: Zet de cursor op de juiste plek en plakken maar. Copy en Paste Toolbar Dat ging altijd leuk, maar Wim Gat denkt er anders over. Plaatjes verschijnen niet op de juiste plaats, maar meestal ergens op een andere bladzijde, buiten beeld. Drag en drop (sleur en pleur) helpt niet. 'Frames', de reddende oplossing uit de vorige versie, bestaan niet meer.

Plaatjes in tabellen plakken is helemaal een ramp. Dat lijkt gewoon niet meer te kunnen. Hoe ik ook probeer, tabellen accepteren geen plaatjes meer.
Help...

Zeeziek van Tekstje kloppen
De Spellchecker ondergolft elk onbekend woord. In een technisch document, vol met jargon, wordt je dus al rap zeeziek. De echte spelfouten vallen niet meer op.

Bovendien zet het programma andere woorden in de tekst dan ik wil. Al bijna 20 jaar type ik met tien vingers blind. Wat er op het scherm gebeurt interesseert me niet zo veel. Ik concentreer m'n gedachten op de te typen tekst, niet op het getypte. Op het scherm blijkt echter af en toe, een tooltip te komen, met een 'suggestie'. Wanneer ik toevallig daarna een Enter geef heb ik die suggestie geaccepteerd zonder het te weten.
Zucht...

Documentje saven
Het echte venijn zit in de staart. Het paperclip Monster Tot gekwordens toe verschijnt er voor elk nieuw document, bij elke 'save' actie een vilijn metalen monster, dat mijn noeste klopwerk minachtend in zich opneemt en vervolgens uitkraamt dat ik het maar beter met de vorige versie kan saven.

Dat monster heet de assistent, maar ik kan dit soort assistentie missen als kiespijn. Het ding negeren is onmogelijk. Zijn 'advies' is dwingend. Het staat modal op het scherm en maakt het onmogelijk om verder te werken. Ik probeer het beest terug in zijn hok te krijgen met een krachtige click op zijn kruis. Helaas, zodra ik een nieuwe poging tot saven doe komt het stomme kreng weer net zo vlug te voorschijn.

De helptekst biedt wel even hoop maar geen oplossing. Wat voor vinkjes ik ook uitzet, het beest blijft terugkomen. Er is kennelijk met satanisch genoegen gerekend op dit soort frustraties, want de help tekst biedt een hoofdstuk: "U kunt de Office Assistent niet uitzetten". Nee, inderdaad. Dit is geen bug, dit is kennelijk zo ontworpen. Ik moet een deinstallatieprocedure beginnen om het beest te killen. Moegestreden doe ik dat dan maar en zie: de deinstallatie loopt in een foutmelding.
Wanhoop...

Waarom lukt het ome Wim niet om goede ontwerper in te huren? M'n aversie tegen dit soort prutswerk neemt toe. In de kamer naast me heersen soortgelijke frustraties. Ook daar lukt het niet om de assistent te verwijderen.

Let wel. Deze paperclipslopers zijn software specialisten, experts in Object Oriëntatie. Toch hebben ze moeite met een simpel proces als tekstverwerken. Ze koelen hun woede op een doosje paperclips. Een fysieke paperclip sneuvelt, elke keer als hun electronische neef het scherm bevuilt. Het helpt niet, maar 't lucht wel op.