Tijdsdruk

Maandag, 19 juli 1999
Een project ligt achter op schema. De analyse en ontwerp fase verlopen moeizaam. De goedkeuring van het ontwerp laat op zich wachten.
De klant vind het allemaal maar moeilijk.

Al dat onbegrijpelijke computerjargon ook. Die schema's met al die rare symbolen zijn helemaal niet te volgen. Hopelijk weten de automatiseerders waar ze mee bezig zijn. Het zal wel goed komen, want ze hebben er tenslotte verstand van.

De analist moppert.

"Het is een hopeloos geval. Deze klant weet niet wat tie wil." Een afspraak maken is moeilijk. Het dagelijkse werk lijkt belangrijker dan het project. Ze hebben nauwelijks tijd voor mij.

Het ontwerp blijft, noodgedwongen, wat vaag. Om geen tijd te verliezen gaat de bouwfase maar alvast van start. Met een optimistisch "Dat zoeken we in de bouwfase wel uit" krijgt het ontwerp vlug de formele status "afgerond". In het gunstigste geval keurt de klant het ontwerp goed, onder druk. Er staat dan wel een handtekening op papier, maar het morele commitment ontbreekt. Kent u die situatie?

De bouwfase start, zonder morele goedkeuring. Het project blijft stroef lopen. De programmeurs weten niet goed wat ze moeten bouwen. Het optimisme van "Dat zoeken we in de bouwfase nog wel uit" is plotseling verdwenen. Het ontwerp is formeel goedgekeurd, dus afwijken lijkt onverstandig. De manco's in het ontwerp nemen ze maar voor lief. Om verder tijdverlies te voorkomen vullen ze de lacunes naar eigen goeddunken in. "Het kan tenslotte altijd nog aangepast worden." De klant krijgt dus niet de gewenste software, maar iets wat lijkt op het gespecificeerde. Kent u die situatie?

Ondanks al het optimisme loopt het project behoorlijk achter op planning. Tijd om dingen uit te zoeken is er niet meer. Met volle kracht doorgaan op de ingeslagen weg is de enige mogelijkheid. Desnoods maar wat extra mankracht erbij. Trek maar een blik externen open! Dat gaat het budget wel wat te boven, maar dat moet dan maar. Kent u die situatie?

En zowaar. De eerste stukjes functionaliteit zijn klaar. De klant test het resultaat, vol teleurstelling en verbazing. Heb ik hier werkelijk voor getekend? Al snel ligt een lijst met gewenste modificaties op tafel. Het project liep al achter en nu ook dit nog. Mokkend moet de klant onder tijdsdruk accoord gaan met slechts minimale wijzigingen. Kent u die situatie?

Bij oplevering komen de discussies pas goed los. De klant weigert voor accoord te tekenen. De automatiseerders beweren dat het systeem volgens afspraak gemaakt is, precies volgens specificatie. Het project eindigt in een zwarte Pieten spel, zonder winnaars. De deadline is niet gehaald, het budget is overschreden, en de klant is niet tevreden over de kwaliteit.

Kent u die situatie? Ik hoop van niet. Volgende week een analyse van wat er hierboven mis ging. Over twee weken een alternatieve werkwijze. Hoe krijg je software op tijd af, van de juiste kwaliteit en binnen budget?

Tot de volgende week!
Henk Jan Nootenboom