Leef

Maandag, 21 februari 2000
Taal leeft, zo zeggen de Neerlandici. Om vervolgens de taal te bevriezen in een of andere kunstmatige tussenstand. Ik heb nooit begrepen hoe een taal kan leven wanneer die met allerlei regeltjes in dikke boeken is vastgepind. Woordenboeken voor de spellingsregels, lijsten met onregelmatige werkwoorden, etc (www.digischool.nl)

M'n eerste Noot schreef ik in november 1998. Is m'n taalgebruik sindsdien veranderd? Geen idee. Zelf denk ik van niet. De taal verandert niet zo snel. De eerste verschillen vallen pas op na een decennium of zo. Na een jaar of honderd is de taal nog wel herkenbaar, maar valt onmiddellijk op als hopeloos ouderwets, moeilijk en omslachtig.

Hoe zal het Nederlands er over een jaar of honderd uit zien? Vast veel simpeler, sneller ook. Het Nederlands van nu is immers ook een stuk makkelijker dan dat van een jaar of honderd geleden.

Een paar voorspellingen:

  • De stam + t zal als eerste sneuvelen. Nu heef menig Nederlander al moeite met die extra 't' en over een jaar of honderd heef geen mens meer in de gaten dat die er ooit geweest is. Spoedig daarna verdwijnen de 'd' en 't' ook achteraan andere woorden.
  • He hele geleuter met onnodige verbuigingen voor persoon, tij, meervou etc, verdwijn.
  • He verschil tussen 'de' en 'het' val weg. 'Een' verkor to 'e'. De onderschei tussen 'dit' en 'deze' is nie ech nodig en tussen 'dat' en 'die' ook nie.
  • We schaf de harde 'g' af. De 'k' neem zijn plaas in. De kechookel met die keskraap in de keel hoef nie meer. Die geef miskien wat keschreeuw in de bekin, maar dit wen rap.
  • Zachte klank zoals de zachte 'h' en 'ch' val elemaal wek.
  • Het verskil tussen 's' en 'z', 'v' en 'f' ferdwijn. Er is to nieman meer die de ferskil nog hoor.
  • Sommige woor ui dialek dring door to ABN me de Rottedam hullie als een van de eers.
Als ons taal meer leef sij almaar makkelijk wor, meer makkelijk om uit te spreek, meer makkelijk om te skrijf. Miskien kom er selfs e tij da ook buitenlan mens ons taal makkelijk leer (www.onzetaal/.../dutch.html).

De grammatika van de Nederlan taal meer eenvoud is, meer lijk op die van ander taal, zoals fan Engels en die talen in Asieje. Waarskijnlijk groei Nederland taal naar die Afrika sustertaal toe. Dus, wanneer jij stui op e Afrikaanse kuierplek (www.afrikaans.com) en jij in de la skie, jij bedenk: Hullie taal is ons fer voorui.

To de folkende week!
Henk Jan Nootboom