Verschillen in Denkwijze

Individu versus collectief
Westerlingen gaan vooral uit van het individu. Van jongs af aan heb ik geleerd om een eigen mening te vormen. Cultuurverschillen Aziaten cijferen zichzelf meer weg en conformeren zich aan een groep. Wie een Aziaat wil overtuigen zal zich to de hele groep moeten richten.
Onderwijs
Het Westerse individualisme werkt ook door in het onderwijs.
  • Westerlingen leren vooral zelfstandig nadenken. Wiskunde is bijvoorbeeld een middel om logisch te leren denken. Bij vreemde talen zijn grammatica en uitspraak erg belangrijk. De precieze wiskundige formules, spelling en woordenschat zijn ondergeschikt. Dat is makkelijk op te zoeken boekenkennis.
  • Aziaten leren vooral feiten. Studeren is daar meer uit het hoofd leren. Kleine kleuters leren eerst het ABC en dan pas spelletjes als tikkertje. Formules, spelling en woordenschat zijn voor Aziaten belangrijk, Taalvaardigheid wordt gemeten in aantal geleerde woorden. Grammaticale onvolkomenheden als "You wants more informations?" zijn minder belangrijk.
Wie als OO consultant, leading programmer, of speltherapeut in Azië belandt zal terdege met deze verschillen rekening moeten houden. Het direct overbrengen van een denkwijze of methode is moeilijk. Een 'manier van denken bijbrengen' past niet in de Aziatische manier van denken. Concrete feiten, wistjes, weetjes en technieken, die vallen wel in goede aarde.